Category: Multimedia

IMG_6954 0

عرض فيلم 3/4

يروي الفيلم دور النساء السوريات في اعادة بناء مجتمعاتهم، تنظيم مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية/ الجنى بالشراكة مع مؤسسة كونراد آديناور                            ...

Plugin by:aAM